50% koszty autorskie uzyskania przychodu. Zobacz, czy Cię dotyczą i jak je rozliczyć

Budząca kontrowersje i niepewności nowelizacja ustawy o PIT weszła w życie w styczniu 2018. Wraz z nią mocno okrojona lista zawodów mogących rozliczać 50% koszty autorskie od uzyskania przychodu. Nowe prawo stwarza szerokie pole do interpretacji profesji znajdujących się na liście. Upewnij się, w jaki sposób w tym roku rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 

Koszty autorskie uzyskania przychodu – kogo dotyczą?

Z definicji przedmiot prawa autorskiego to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Wartość i przeznaczenie danego dzieła nie są natomiast istotne. Warto wiedzieć, jakie zawody nadal, po zmianach z 2018, mogą rozliczać koszty autorskie z 50% stawką.

Z ustawy o podatku dochodowym wynika, że 50-procentowe koszty autorskie twórca dzieł może rozliczyć, jeśli:

  • korzysta z praw autorskich, praw pokrewnych lub rozporządza tymi prawami,
  • uzyskuje zapłatę za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, zdobniczego, przemysłowego lub znaku towarowego,
  • otrzymuje opłatę licencyjną za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

 

Co zmieniło się od 2018 roku?

Nowelizacja ustawy zmieniła limit rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Dotychczasowy limit, wynoszący 42,784zł, zwiększył się do 85,528zł.

Od 2018 roku koszty autorskie można rozliczyć z limitem 50% z działalności:

  • twórczej – w zakresie architektury, architektury wnętrz i krajobrazu, urbanistyki, muzyki, fotografiki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, treści audiowizualnych, choreografii, programów komputerowych, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej,
  • dziennikarskiej i publicystycznej,
  • naukowo-dydaktycznej i badawczo-rozwojowej,
  • artystycznej – w dziedzinie sztuki estradowej i aktorskiej, reżyserii estradowej i teatralnej, sztuki tanecznej i cyrkowej, w dziedzinach: dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kosiumografii i scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, operatorów dźwięku i obrazu, scenarzystów, montażystów i kaskaderów.

Warto przy tym wiedzieć, że koszty autorskie rozliczymy nie tylko z działalności prowadzonej osobiście. Taka forma rozliczenia jest możliwa również na podstawie umowy o pracę.

 

Rozliczenie praw autorskich na PIT

Koszty autorskie wynikają z posiadania przez podatnika praw autorskich. Może on rozliczyć się z ich uzyskania na deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-37. Pierwszy formularz dotyczy osób prowadzących własną działalność, drugi – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Sposób wypełnienia i wysłania PIT zależy od preferencji podatnika. Może zrobić to standardowo – drukując formularz, uzupełniając go ręcznie i zanosząc lub wysyłając pocztą do urzędu skarbowego. Coraz większa liczba podatników korzysta z innej formy – e-deklaracji, czyli wypełnienia zeznania przez internet. Program po uzupełnieniu druku przesyła go do urzędu, a podatnikowi udostępnia Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które gwarantuje mu dostarczenie pisma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie