Jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców? Składanie PIT dla obcokrajowców w kilku krokach

Na początku 2018 roku w Polsce przebywało około 150 tysięcy obywateli Ukrainy – takie dane podaje MSWiA. Głównym celem przyjazdu większości tych osób były kwestie zarobkowe. Będąc pracodawcą obcokrajowca, warto jak najwcześniej wiedzieć, w jaki sposób wykonać rozliczenie PIT Ukraińców. Czy każdy musi składać zeznanie podatkowe na terenie Polski?

 

Jakie spełnić warunki, by pracować w Polsce?

Podstawą do podjęcia pracy w Polsce przez Ukraińca jest posiadanie pozwolenia na pracę, wydawanego przez wojewodę. Nie jest to jedyny sposób na rozpoczęcie aktywności zarobkowej przez obcokrajowca. Pracę może podjąć również osoba, która:

  • jest obywatelem Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii lub Mołdawii,
  • pracuje na terenie RP przez co najmniej 6 miesięcy w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
  • zarejestruje pisemny wniosek z deklaracją zamiaru podjęcia pracy w urzędzie właściwym dla miejsca, w którym mieszka lub przebywa.

Spełnienie tych trzech warunków skutkuje brakiem konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę.

 

Rozliczenie PIT Ukraińców – rezydentów podatkowych

Sposób rozliczenia w danym kraju warunkuje fakt, czy dana osoba jest rezydentem podatkowym. Jeśli tak, wówczas będzie zobowiązana do rozliczania wszystkich swoich przychodów w Polsce – również tych zdobytych poza granicami kraju. Kto posiada status polskiego rezydenta podatkowego? Będzie to osoba, która:

  • w Polsce posiada źródło swoich interesów biznesowych lub prywatnych,
  • przebywa na terenie RP przez co najmniej 183 dni w roku, z czego nie musi być to stały pobyt.

Polski rezydent podatkowy rozlicza się na zasadach takich, jak polski obywatel pracujący na terenie RP.

 

Rozliczenie PIT Ukraińców – nierezydentów

Pracodawcy zastanawiają się, jak przeprowadzić rozliczenie PIT Ukraińców, jeśli nie są oni polskimi rezydentami podatkowymi. Nie jest to trudna procedura. Jeżeli pracownik, będący obywatelem Ukrainy, dostaje wynagrodzenie z tytułu: stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wówczas rozliczenie PIT Ukraińców należy do obowiązków pracodawcy. Pracownik powinien z kolei rozliczyć się na podstawie zeznania podatkowego PIT-37 do końca kwietnia w roku następującym po tym, w którym uzyskał przychody.

 

Jak skorzystać z ulg?

Każdy obywatel Ukrainy pracujący w Polsce ma prawo do skorzystania z ulg podatkowych i preferencji, o ile w Polsce składa zeznanie PIT. Po spełnieniu warunków wynikających z ustawy, może on m.in.:

  • skorzystać z ulg przysługujących cudzoziemcom ze względu na rezydencję – może odliczać ulgi podatkowe (w tym prorodzinną), jeżeli składa PIT-36 lub PIT-37,
  • skorzystać z rozliczenia PIT z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, jeżeli są rezydentami Polski lub krajów UE, EOG bądź Szwajcarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie