kwota wolna od podatku 2

Kwota wolna od podatku za 2018 – co to jest i jak ją obliczyć?

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Wysokość ta systematycznie się zmienia, więc warto obserwować zachodzące modyfikacje. W ostatnich dwóch latach wartość kwoty wolnej od podatku zwiększyła się z 3091 zł na 8001 zł. Zobacz jak sprawnie rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Dla kogo kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku dotyczy osób, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej. Musisz wypełniać PIT-36 lub PIT-37, aby mieć możliwość jej odliczenia. Do skorzystania z niej nie uprawniają następujące przychody:

 • opodatkowane liniowo,
 • opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • z kapitałów pieniężnych,
 • ze zbycia nieruchomości,
 • rozliczane ryczałtowo (np. z umowy o dzieło czy zlecenie, jeśli kwota należności z umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Powodem wprowadzenia rozwiązania, jakim jest kwota wolna od podatku, była chęć wsparcia najbiedniejszych obywateli. System z założenia miał umożliwić niepłacenie podatku przez osoby, które osiągają najniższe dochody. Każdy płatnik, który zarobił mniej niż 8001 złotych w roku 2018, będzie zwolniony z opłacenia podatku od osób fizycznych.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

W roku 2018 kwota wolna od podatku uległa znaczącej zmianie. Jej wysokość zwiększyła się z 6001 na 8001 zł. Powodem zwiększenia tej sumy było m.in. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że kwota wolna od podatku ustalona w latach 2009-2016 (3091 zł) nie gwarantowała minimum egzystencji. Jej wartość w naszym kraju była wyraźnie niższa, niż w innych krajach europejskich, gdzie sięgała ona do 50.000 zł.

Dzięki tej zmianie większa grupa podatników od tego roku może zastosować wyższą kwotę zmniejszającą podatek. Wyniesie ona 1400 zł, a nie tak jak w ubiegłym roku – 1088 zł.

Ulgi podatkowe a wpływ na kwotę wolną od podatku

Wysokość kwoty wolnej od podatku może ulec zmianie w związku z korzystaniem z ulg podatkowych. Korzystniejsza dla podatnika kwota wolna może być uzyskana, gdy odliczy:

 • darowizny na cele:
 1. charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
 2. charytatywne (organizacji pożytku publicznego),
 3. kultu religijnego,
 • darowizny krwi i jej składniki,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • wydatki na IKZE,
 • odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci internetowej,
 • zapłacone składki ZUS,
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Warto pamiętać o możliwości wspólnego rozliczenia. Dzięki temu w przypadkach takich jak praca tylko jednego małżonka, wspólne rozliczenie umożliwi skorzystanie z ulgi dla dwóch osób. W sytuacji wypełnienia deklaracji osobno ulga przysługiwałaby tylko jednemu podatnikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie