PIT-28 – jak rozliczyć się przez internet?

Deklarację PIT-28 wypełniają Ci podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub wynajmowali swój lokal. Na czas złożenia zeznania mają czas do końca stycznia. Aby to zrobić, najpierw muszą spełnić określone warunki. Zobacz, jak wypełnić druk PIT-28.

 

Dla kogo PIT-28?

Rozliczenie się na druku PIT-28 mogą wybrać osoby uzyskujące przychody ewidencjonowane. Dotyczą one:

  • pozarolniczych działalności gospodarczych rozliczanych ryczałtowo,
  • pozarolniczych działalności gospodarczych, które posiadają formę spółki cywilnej osób fizycznych lub też spółki jawnej osób fizycznych, opodatkowanej ryczałtowo,
  • umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

 

Przed wypełnieniem PIT-u – zgłoszenie do urzędu

Jeśli zdecydowałeś, że chcesz rozliczać się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, najpierw musisz zgłosić taką chęć do swojego urzędu skarbowego. Ile masz czasu na złożenie takiego dokumentu?

  • do 20 stycznia roku, z którego będziesz się rozliczał,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy dochód z tytułu umowy wynajmu,
  • do dnia poprzedzającego dzień założenia nowej działalności.

Z kolei jeśli w poprzednim roku podatkowym składałeś w urzędzie pismo PIT-28 i nie zgłosiłeś zamiaru zmiany formy opodatkowania, w kolejnym roku nie musisz dostarczać kolejnego zawiadomienia. Wystarczy złożenie samego zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie.

 

PIT-28 nie złożysz z małżonkiem

Wybór PIT-28 niesie za sobą pewne ograniczenia. Jednym z nich jest brak możliwości rozliczenia się na wspólnym zeznaniu z małżonkiem. Jeżeli dwoje małżonków uzyskuje przychody z tej samej działalności czy posiadania rzeczy, każde z nich musi złożyć w urzędzie osobne pismo PIT-28. Na tym druku nie odliczysz też części ulg. Podatnicy nie mają możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej, nie mogą też rozliczyć się z urzędem jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do złożenia zeznania PIT-28? Ważna jest kwestia osiągnięcia przychodów. Jeżeli w poprzednim roku składałeś tę deklarację, a w kolejnym osiągnąłeś przychód wyższy, niż 150.000 euro (w przeliczeniu na złotówki), nie możesz rozliczyć się z urzędem na podstawie PIT-28.

 

Oszczędź czas, wypełnij PIT przez internet

Wypełnianie zeznania rocznego przez internet zyskuje coraz większą popularność. Podatnicy chwalą sobie krótki czas uzupełniania dokumentu i pomoc programu – system wskazuje, w których polach należy wpisać informacje, a następnie sam dokonuje niezbędnych obliczeń.

W ten sam sposób możesz wypełnić PIT-28. Wystarczy wybrać odpowiednią deklarację i oprócz podstawowych danych osobowych przygotować kwotę przychodu z poprzedniego roku. Posłuży jako podpis elektroniczny umożliwiający złożenie deklaracji. Program online prześle zeznanie do urzędu skarbowego, a do podatnika wróci Urzędowe Poświadczenie Odbioru – dowód na to, że pismo dotarło do właściwego urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie