ulgi podatkowe

Dochody zwolnione z podatku – dowiedz się, czego nie musisz umieszczać w swoim rozliczeniu.

Przepisy wynikające z ustawy o podatku dochodowym przewidują szereg zwolnień z opodatkowania PIT. Tylko część podatników wie o tym, że dochody zwolnione z podatku to dość pokaźna liczba wyjątków. Katalog je opisujący to ponad 100 pozycji. Sprawdź, czy Twoje dochody znajdują się na tej liście.

Dochody zwolnione z podatku – co powinieneś wiedzieć, na ten temat?

Warto wiedzieć, że dochody zwolnione z podatku nie muszą być rozliczane i zapisywane na składanej przez Ciebie deklaracji PIT. Zapoznaj się z listą wszystkich nieopodatkowanych dochodów, znajdujących się w 21 art. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Być może pozwoli Ci to na zmniejszenie kwoty należnego podatku do zapłaty.

Dochody wolne od opodatkowania o charakterze socjalnym

Do katalogu dochodów dotyczących świadczeń socjalnych należy zakwalifikować:

 • zasiłki dla opiekunów,
 • dodatki prorodzinne, pielęgnacyjne,
 • zasiłki poporodowe,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty (na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci, które otrzymują rentę socjalną, bądź zasiłek pielęgnacyjny, niezależnie od wieku – inne przypadki – dotyczy to osób otrzymujących miesięczne alimenty w kwocie nie większej niż 700 złotych).

Dochody zwolnione z podatku – stypendia i inne przychody uczniów i studentów

Dochodami niepodlegającymi opodatkowaniu są:

 • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich czy osób biorących udział w innych formach kształcenia z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy środków własnych szkół i uczelni,
 • wygrane nagrody za udział w turniejach, konkursach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach i tytułach naukowych oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki i stypendiów doktoranckich,
 • stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu w zakresie nieruchomości

Nie musisz płacić podatku, jeśli dochody pochodzą z tytułu:

 • dodatku mieszkaniowego,
 • sprzedaży nieruchomości, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego (uwaga: rozliczeniu podlegają przychody ze sprzedaży gruntów, które z powodu sprzedaży przestały mieć charakter rolny),
 • wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich,
 • wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Pozostałe dochody zwolnione z podatku dochodowego

Pamiętaj, że istnieją też inne dochody zwolnione z podatku. Przykładowo, jeśli w ubiegłym roku uzyskałeś wygraną o kwocie nie większej niż 760 zł, to nie musisz wykazywać tego w swojej deklaracji podatkowej. Być może osiągnąłeś dochody związane ze sprzedażą pobranej krwi lub jej składników. Tego również nie musisz umieszczać w PIT.

Jeśli w poprzednim roku otrzymałeś odszkodowania lub zadośćuczynienia, nie musisz zajmować się ich opodatkowaniem, pod jednym warunkiem. Wysokość lub zasady ustalania ich kwoty, powinny pochodzić bezpośrednio z odrębnych przepisów bądź postanowień układowych zbiorowych pracy lub innych zapisów, które bazują na ustawie statutów, regulaminów lub porozumień zbiorowych. Istnieje kilka wyjątków od powyższej reguły opisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe przykłady to tylko część z możliwych odliczeń dochodów od podatków. Zapoznaj się z pełną listą, a dowiesz się, czego nie musisz umieszczać w swoim formularzu podatkowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie