podatki pit deklaracja

Rozliczenie z urzędem skarbowym – ulgi podatkowe i ich rodzaje

Początek roku kalendarzowego to czas rozliczeń podatkowych. Podatnicy składający swoje zeznania mogą skorzystać między innymi z ulg obniżających wysokość podatku dochodowego. Zobacz, jakie ulgi podatkowe są możliwe do odliczenia i dlaczego warto z nich skorzystać.

Ulgi podatkowe – dokumenty potrzebne do ich rozliczenia

W celu poprawnego rozliczenia ulg podatkowych podatnicy muszą mieć odpowiednie dokumenty. Podstawą rozliczenia są dowody wpłaty. Muszą znajdować się na nich dane identyfikujące podatnika i odbiorcę oraz tytuły i kwoty poniesionych wydatków.

Ulgi podatkowe są rozliczane przy pomocy formularza PIT-O, który jest umieszczany jako załącznik do wybranej deklaracji podatkowej. Cała procedura może zostać zrealizowana również przy pomocy e-deklaracji.

Ulgi podatkowe z jakich można skorzystać przy rozliczeniu

Warte wspomnienia są ulgi podatkowe, z których można skorzystać przy rozliczeniu z urzędem skarbowym. Dotyczą one osób wypełniających deklaracje PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Od podatku może zostać odliczone nawet kilka ulg podatkowych takich jak:

  • internetowa,
  • remontowa,
  • na dzieci,
  • z tytułu darowizn,
  • na leki,
  • na składki ZUS – ubezpieczenia społeczne,
  • rehabilitacyjna.

Ulga prorodzinna

Jedną z form wsparcia rodziców przez państwo jest dostępna ulga prorodzinna. Dotyczy głównie małoletnich dzieci, którymi w poprzednim roku opiekowali się podatnicy sprawujący władzę rodzicielską czy pełniący funkcję opiekuna prawnego. Obejmuje też osoby, które na podstawie decyzji sądu sprawowali opiekę nad małoletnim jako rodzina zastępcza. Warto pamiętać, że ulga na dziecko może dotyczyć też osoby pełnoletniej. Mogą z niej skorzystać rodzice dziecka uczącego się lub studiującego do 25 roku życia, które nie przekroczyło określonego progu rocznych dochodów tj. 3089 zł.

Ulga na wydatki związane z lekami

Powyższa ulga przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym lub opiekunom, którzy ich utrzymują. Wydatki na leki mogą być odliczone wyłącznie w przypadku medykamentów używanych na polecenie lekarza specjalisty. Warto mieć na uwadze to, że z tego rodzaju ulgi nie skorzystają osoby, które zażywają leki finansowane przez organizacje czy instytucje.

Ulga na internet

Nietypowym rodzajem odliczeń jest ulga związana z użytkowaniem sieci. Można z niej skorzystać wyłącznie dwa razy w następujących po sobie okresach podatkowych. Warto wspomnieć o tym, że dotyczy to tylko podatników korzystających z sieci na potrzeby prywatne. Jej wartość wynosi maksymalnie 760 złotych. W przypadku użytkowania internetu do działalności gospodarczej nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie