Nowa ulga podatkowa za 2019

Nowa ulga podatkowa za 2019 – co będzie można odliczyć od podatku?

Nowość w polskim prawie podatkowym to ulga podatkowa, która dotyczy zjawiska termomodernizacji budynków mieszkalnych. Warto wiedzieć, jak skorzystać z tej oraz pozostałych ulg, np. prorodzinnej, która już obowiązuje. Podatnicy w Polsce mogą także odliczyć koszty korzystania z internetu lub przekazania darowizny. Komu przysługują te wszystkie ulgi? Dowiedz się, co będziesz mógł wpisać do swojego zeznania podatkowego.

Nowa ulga podatkowa – co przyniesie styczeń 2019

Czym właściwie jest ulga podatkowa? Jest to rodzaj zwolnienia, obniżenia lub odliczenia opisany w przepisach podatkowych. Ulga podatkowa powoduje obniżenie wysokości podatku albo zmniejszenie podstawy opodatkowania. Jest to opcja, która w Polsce przysługuje tylko osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub pracują na etacie w oparciu o udokumentowane legalne zatrudnienie. Z jakich ulg możesz skorzystać w 2019 roku?

Nowością w prawie podatkowym jest możliwość odliczenia kosztów poniesionych w ramach efektywnej termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Warunkiem koniecznym, jaki musi spełnić osoba chcąca skorzystać z tej ulgi, jest udokumentowane bycie właścicielem nieruchomości podlegającej termomodernizacji. Kolejny warunek to rozliczanie się według skali 19% lub płacenie ryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna wartość ulgi wyniesie 53 tysiące złotych. Będzie można z niej skorzystać w rozliczeniu za rok 2019.

Czy wiesz, że w Polsce jest ulga podatkowa za internet?

Ulga podatkowa od kosztów poniesionych za korzystanie z internetu jest przeznaczona dla osób rozliczających się formularzem PIT-36 lub PIT-37. Może być ona rozliczana dwa razy i to w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Ulga podatkowa za internet rozliczana jest za pomocą załącznika PIT-O dołączonego do PIT-u.  W nim trzeba wykazać wydatki poniesione z tytułu korzystania z sieci internetowej. Maksymalne roczne odliczenie może wynieść 760 złotych – z tego odliczenia możesz skorzystać przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej za rok 2018.

Czy przysługuje Ci ulga podatkowa prorodzinna?

Ulga prorodzinna to ulga podatkowa, która w Polsce przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, jeśli spełnili następujące warunki:

  • sprawowali władzę rodzicielską,
  • pełnili funkcję rodziny zastępczej,
  • byli opiekunami prawnymi – tylko w sytuacji, gdy dziecko mieszkało z nimi.

Skorzystać z tej ulgi mogą podatnicy rozliczający się przy pomocy formularza PIT-36 lub PIT-37. Ta ulga podatkowa nie przysługuje im jeżeli rozliczali się według karty podatkowej lub stawki zryczałtowanej i opodatkowanej podatkiem liniowym. Ulga podatkowa prorodzinna przysługuje opiekunom za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem, które:

  • nie ukończyło 18 roku życia,
  • nie ukończyło 25 roku życia, a kontynuuje naukę i jego roczne dochody nie przekraczają kwoty 3098 złotych,
  • jest niepełnosprawne i dostaje rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny.

Polska ulga podatkowa prorodzinna opiewa na kwotę 92,67 zł miesięcznie, jeżeli łączne przychody rodziców lub opiekunów będących małżeństwem nie przekraczają kwoty 112 tys. złotych.

Polska ulga podatkowa od darowizny – czy wiesz, komu przysługuje?

Prawo podatkowe w Polsce przewiduje, że ulga podatkowa od darowizny odliczana może być w trzech przypadkach:

  • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,
  • darowizny na rzecz kościoła,
  • oddania krwi.

Każda darowizna, by móc zostać odliczona, musi być odpowiednio udokumentowana. Oddanie krwi wymaga pobrania potwierdzenia od centrum krwiodawstwa zawierającego informację, ile krwi zostało oddane. W przypadku darowizn rzeczowych czy finansowych należy mieć dokument informujący o tym, kto przyjął darowiznę, jaka była jej wartość, kiedy została przekazana i potwierdzenie przyjęcia osoby przyjmującej. Ulgę podatkową od darowizny można odliczyć przy składaniu zeznania rocznego. Należy pamiętać, że darowizny się sumują, dlatego należy posiadać dokumentację świadczącą o przekazaniu każdej z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie