zwrot podatku umorzenie

Lista najważniejszych zmian w prawie podatkowym – Nowa ordynacja podatkowa w 2019 roku

Podatnicy w roku 2019 muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w przepisach dotyczących prawa podatkowego. Od 1 stycznia wchodzi w życie nowa ordynacja podatkowa, która ma wprowadzić szereg usprawnień. Wprowadzi m.in. możliwość szybszej korekty deklaracji czy brak naliczania odsetek za zwłokę w określonych przypadkach. Zobacz, co zmieni się w nowym roku.

Umorzenie podatku przy niewielkich sumach pieniężnych

Nowa ordynacja podatkowa zakłada, że organ podatkowy może dokonać umorzenia podatku z urzędu, jeśli kwota ta nie przekracza 50 zł. W takiej sytuacji postępowanie nie będzie wszczynane, a postępowania w toku będą umarzane. Ma to dotyczyć zaległości poniżej 50 zł w zakresie:

 • podatku,
 • zaniżenia podatku,
 • zawyżenia nadpłaty,
 • nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
 • straty za okres rozliczeniowy,
 • zwrotu podatku.

Możliwość wznowienia terminu złożenia zeznania PIT, CIT, VAT i innych

Kolejną z ważnych zmian jest zniesienie panującej zasady, zgodnie z którą nie można wznowić terminów materialnoprawnych. Czyli takich ustalonych przepisami ustaw podatkowych. Nowa ordynacja podatkowa wprowadzi możliwość przywrócenia terminów podatkowych w przypadku, gdy podatnik udowodni, że niezłożenie deklaracji w określonym czasie nie było jego winą.

Zakaz orzekania na niekorzyść podatnika

Nowa ordynacja podatkowa wprowadza zakaz wydawania decyzji, która może wpłynąć na pogorszenie sytuacji podatnika przez organ pierwszej instancji. Dotyczy to przypadków uchylenia jego decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Brak odsetek za zwłokę w określonych sytuacjach

Zachodzące zmiany w prawie podatkowym zakładają też nowe przypadki, w których odsetki za zwłokę nie zostaną naliczone. Ordynacja podatkowa określa następujące sytuacje, w których można uniknąć odsetek:

 • dotyczące popełnionych błędów lub pomyłek rachunkowych w rocznej deklaracji, jeżeli PIT został złożony w formie elektronicznej,
 • których wysokość nie przekroczy wartości 10 zł,
 • za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia podatnikowi decyzji od organu I instancji,
 • za okres zabezpieczenia – od zabezpieczonej kwoty zobowiązania,
 • dotyczącej sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu, rozpoczynając od dnia wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia podatnikowi pisma o jego wznowieniu,
 • otrzymanie odwołania przez podatnika za okres od kolejnego dnia po upływie 14-dniowego okresu do dnia otrzymania tego odwołania przez organ odwoławczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie