rozliczenie pit w 5 krokach

Rozliczenie PIT-37 – 5 etapów niezbędnych do właściwego uzupełnienia deklaracji

Wykonywanie działań matematycznych, samoczynne uzupełnianie poszczególnych komórek – to tylko część funkcji, które oferują programy ułatwiające rozliczenie PIT. Mimo całego szeregu oferowanych udogodnień, użytkownik musi pamiętać o kilku niezbędnych działaniach, mających na celu zminimalizowanie szansy popełnienia błędu w trakcie wypełniania deklaracji.

Etap 1. Rozliczenie PIT za pomocą odpowiedniej aplikacji

Najważniejszą kwestią, jaką musi ustalić podatnik, decydując się na rozliczenie PIT za pomocą programu, jest aktualność udostępnianiach przez niego formularzy podatkowych. Jak to zrobić? Najlepiej poszukać odpowiedzi na dwa pytania: Czy wybrana aplikacja posiada najnowszy dostępny wzór, który umożliwi rozliczenie PIT? Czy autorzy programu oferują pomoc zarówno merytoryczną, dotyczącą treści wniosku, jak i techniczną, w przypadku usterki programu? Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, podatnik ma do czynienia z produktem profesjonalnym, gwarantującym bezproblemowe rozliczenie z fiskusem.

Etap 2. Z którego sposobu rozliczenia powinieneś skorzystać?

W pełni automatyczna metoda na rozliczenie PIT nie odbiera podatnikowi możliwości optymalizacji deklaracji. W zależności od sytuacji rodzinnej, rozliczenie może odbyć się na jeden z czterech sposobów:

  • rozliczenie indywidualne – interesant rozlicza się w sposób jednostkowy, nie mając przywileju korzystania z preferencyjnych kwot podatkowych.
  • rozliczenie wspólne z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, w art. 6a ust. 1 ustawy – wariant ten przewidziany jest dla osób, których małżonek zmarł przed złożeniem deklaracji PIT, lecz małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy (zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego).
  • rozliczenie wspólne z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, w art. 6 ust. 2 ustawy – z tej formy rozliczenia skorzystać mogą małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i zdecydowali się na wspólnotę majątkową.
  • rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci – warunkiem rozliczenia podatkowego w tej opcji jest samotne wychowywanie dziecka przez minimum jeden dzień roku podatkowego.

Oddzielne procedury rozliczeniowe dotyczą osób (oraz ich małżonków), których rezydencja podatkowa nie znajduje się w Polsce.

Etap 3. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzupełnienie informacji

Rozliczenie PIT za pomocą programu wymaga podania własnych danych osobowych oraz adresu urzędu skarbowego, do których przynależy podatnik. Nieocenioną pomocą w uzupełnieniu PIT-37 są sumy wpisane w dokumencie PIT-11. Znaleźć tam można wszystkie niezbędne informacje na temat uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów (oraz kosztów przychodów), dochodów oraz wpłaconych zaliczek i składek. Informacje zawarte w PIT-11 pozwolą bezbłędnie uzupełnić informacje we właściwych rubrykach, nie wyłączając znajdującej się w części C tabeli dochodów i strat.

Etap 4. Odliczenia i ulgi

Wygenerowany przez aplikację podatek do zapłaty może ulec obniżeniu – by tak się stało, podatnik musi wiedzieć z jakich ulg i odliczeń może skorzystać. Do optymalizacji kosztów mogą uprawniać m.in. wpłacone darowizny, ulga na IKZE, ulga rehabilitacyjna, a nawet ulga z tytułu posiadania łącza internetowego. Program do rozliczania PIT dokona niezbędnych obliczeń za użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyliczone kwoty muszą zostać zamieszczone w formularzu PIT-0.

Etap 5. Przesłanie uzupełnionego PIT-u i pobranie wygenerowanego poświadczenia

Przed ostatecznym przesłaniem deklaracji podatkowej, należy upewnić się co do poprawności wprowadzonych danych. Gdy podatnik uzyska taką pewność, przy pomocy dedykowanego systemu e-Deklaracje może przesłać kompletny formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Gdyby podatnik zdecydował się na osobiste złożenie deklaracji, bądź przesłanie jej pocztą, istnieje możliwość jej wydruku. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej (lecz nie uzupełnionej) deklaracji jest wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, stanowiące dowód dopełnienia formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie